Dr-Aleksandar-Zaric

Mr Sc.Med.Dr Zorica Ćulibrk specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Biografija

Mr sc. med. dr Zorica Ćulibrk, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

– datum rođenja 13.12.2966. u Zrenjaninu
– osnovne studije: Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu 1992.
– specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije: Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 2001.
– magistratura: Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 2010., naziv teze: Ishod rehabilitacije
nakon operativno lečenog preloma kuka kod starih osoba sa demencijom i depresijom
– v.d. direktora od 22.3.2017.
– u SB Rusanda Melenci radim od 1.8.1995.

Radovi:

1. Ćulibrk Z, Stojković-Jovanović T, Magda N: Zbornik radova, Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim
učešćem, Rehabilitacija bolesnika sa demencijom i depresijom nakon operativnog lečenja preloma kuka,
strana 282, 2011.
2. Ćulibrk Z, Magda N: Zbornik radova, Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, Prediktori
funkcionalnog oporavka kod bolesnika nakon operativno lečenog preloma kuka, strana 282, 2012.
3. Garić M, Ćulibrk Z, Kraljević Katanić V, Milićević Kuručki S, Stojkov N: Zbornik radova, Kongres fizijatara
Srbije sa međunarodnim učešćem, Rehabilitacija devetnaetogodišnjeg mladića nakon traume glave i dve
godine posle, strana 188, 2014.

Polje rada u Astrocit ordinaciji

  • Specijalistički pregled
  • Ultrazvuk kolena, laktova, kukova, zglobova, ramena, skočnog zgloba kuka, stopala
  • MEZOTERAPIJA 
  • PRP

Zakažite pregled ovde

Slobodno nas kontaktirajte telefonom ili obrascem i

odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku .

Ordinacija — 060 85 00 244