Dr Vanja Kostovski -specijalista grudne hirurgije 

       Vanja Kostovski je rođen 14.10.1975. u Vlasotincu. Završio je opštu gimnaziju u Leskovcu, a zatim i Medicinski fakultet u Kragujevcu. Nakon položenog državnog ispita, uspešno je pohađao školu rezervnih oficira, čime stiče čin sanitetskog majora. 2016. je završio specijalizaciju iz grudne hirurgije u roku sa odličnom ocenom. 2014/2015. upisuje doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Karijeru je započeo u Centru vojnomedicinskih ustanova Beograd (2005-2011). Od 2011. stalno zaposlen u Klinici za grudnu i kardijalnu, Vojnomedicinske akademije. Govori ruski i engleski jezik.

STRUČNO USAVRŠAVANjE

       2016. Univerzitetski klinički centar u Budimpešti, edukacija iz oblasti video- potpomognute torakoskopske hirurgije2018. edukacija u Kliničkom centru Ljubljana, Klinika za torakalnu hirurgiju, u oblasti video-potpomognute torakoskopske hirurgije jednjaka i pluća, kao i transplantacije.

BIBLIOGRAFIJA

Autor i koautor brojnih naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima:
• Pandrc M., Petrović S., Kostovski V., Petrović M., Zarić M.The Importance of IgG4 in the predictive model of thyroiditis. Endocrinology, Diabetes & Metabolism Case Report 2015; 17: 150038.
• Marić N, Kostovski V, Pandrc MS, Cvijanovic V, Ristanović A, Vešović N et al. Pulmonary Sclerosing Haemangioma – Case Report: J Clin Case Rep 2015; 5: 608.• Marić N, Stojković D, Cvijanović V, Ristanović A, Vešović N, Kostovski V et al. Hirurški aspekt lečenja bronhiektazija kod Kartagenerovog sindroma. MD-Medical Data 2015;7(4): 319-321.
• Marić N , Đenić LJ , Ristanović A , Vešović N , Kostovski V , Stojković D et al. Nekrotizujući fascitis kao retko akutno životno ugrožavajuća infekcija izazvana streptococcus-omb–Prikaz tri slučaja. Medical Data 2016;8(2): 133-138.
• Pandrc M, Ristić A, Kostovski V, Stanković M, Antić V, Milin-Lazović J, Ćirić J.The effect of the early substitution of subclinical hypothyroidism on biochemical blood parameters and the quality of life. J Med Biochem 2017; 36:127-36.
• Pandrc M S, Ristić A, Kostovski V, Randjelović-Krstić Violeta, Milin-Lazović J, Nedeljković-Beleslin Biljana, Ćirić J. Evaluation of a three – month trial of thyroxine replacement in symptomatic subclinical hypothyroidism: the impact on clinical presentation, quality of life and adoption of long-term therapy. Vojnosanit Pregl.2020; Septembar vol. 77 (No. 09): pp. (IN PRESS)
• Vešović N, Ristanović A, Cvijanović V, Stojković D, Marić N, Kostovski V, Djenić Lj, Nikolić A. Penetrating neck injury with consequential thoracic complications managed with use of video-assisted thoracoscopic surgery: Case report. Vojnosanitetski pregled (2018); Online First April, 2018.
• Ristanovic A, Stojković D, Kostovski V, Maric N, Milisavljevic S. The advantages of video-assisted thoracoscopic surgery compared to thoracic drainage in the treatment of primary spontaneous pneumothorax. Srp Arh Celok Lek 2018│Online First October 5, 2018

• Ristanovic A, Bjelanović Z, Kostovski V, Maric N, Djenić Lj. Surgical treatment of lung tumors with infiltration superior v. cava. Srp Arh Celok Lek 2017; 146(00):106- 106
• Stojković D, Marić N, Ristanović A, Vešović N, Kostovski V, Djenić Lj et al.Surgical treatement of extragonadal testis′s tumor in mediastinum. MD-Medical Data 2017;9(2): 113-116.
• Cvijanović V, Ristanović A, Marić N, Vešović N, Kostovski V, Djenić Lj et al. Surgical site infection incidence and risk factors in thoracic surgical procedures: A 12- year prospective cohort study in the Military Medical Academy, Belgrade. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 2018; (IN PRESS)
• Pandrc MS, Ristić A, Kostovski V, Milin-Lazović J, Milić N, Ćirić J. The role of echocardiography in monitoring the therapeutic effect of levothyroxine replacement therapy in sub-clinical hypothyroidism. Arch Biol Sci. 2020;72(1):137-46.
• Kostovski V, Ristanović A, Marić N, Vešović N, Đenić Lj. Simultaneous bilateral spontaneous pneumothorax. Srp Arh Celok Lek 2018; 146 (3-4): 203-206.
• Kostovski V, Pandrc M, Ristanović A, Stojković D, Marić N, Cvijanović V et al.Comparison of video-assisted thoracoscopic surgery and standard surgical approach in treatment malignant thymus tumor stage I and II – propensity score analysis. Srp Arh Celok Lek 2020 Online First June 19, 2020.

Polje rada u Astrocit ordinaciji

  • Specijalistički pregled

Zakažite pregled ovde

Slobodno nas kontaktirajte telefonom ili obrascem i

odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku .

Ordinacija — 060 85 00 244