Dr Sandra Peković - photo

Dr Sandra Peković specijalista pneumoftiziologije – subspecijalista pulmolog

Šef Ambulante za prevenciju venskog tromboemolizma, Odeljenje za plućnu trombolemboliju, Klinike za urgentnu pulmologiju.
Instiit za plućne bolesti Vojvodine – Sremska Kamenica

Obrazovanje

Dr Sandra Peković je rođena 02. maja 1973. godine u Prokuplju, Republika Srbija.
Medicinski fakultet u Novom Sadu je upisala školske 1992/93. godine i diplomirala 2000. godine, sa prosečnom ocenom 7,56 i ocenom 10 na diplomskom ispitu.
Stručni ispit za doktora medicine je položila 2002. godine u Beogradu.

 

Specijalizacija

Specijalizaciju iz Pneumoftiziologije je započela 2002. godine, a završila 2007. godine (završni ispit je položila sa ocenom vrlo dobar) na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Specijalizacija uže specijalnosti

Specijalizaciju uže specijalnosti iz Pulmologije je završila 2014. godine (završni ispit je položila sa ocenom odličan) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Rad iz uže specijalizacije pod naslovom “Faktori rizika za razvoj venskog tromboembolizma kod bolesnika sa karcinomom bronha za vreme prve linije hemioterapije na bazi platine” odbranila je pred komisijom u sastavu: prof. dr Slobodan Pavlović, prof. dr Vesna Kuruc i prof. dr Branislav Perin.

Usavršavanja

 • Školu dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta (Polikinika Antamedica, Beograd) je završila 2015. godine.
 • Pohađala je ERS Masterclass iz plućne tromboembolije u Barseloni 2019. godine.
 • Od 2013. do 2021. godine učestvovala je u brojnim kliničkim studijama iz oblasti pulmologije i venskog tromboembolizma.

Radno iskustvo/Aktivnosti
Priznanja/Publikacije

Aktivno se bavi naučno istraživačkim radom. Učesnik je brojnih kliničkih studija (glavni istraživač, koordinator i podistraživač) iz oblasti venskog tromboembolizma i pulmologije u Institutu za plućne bolesti Vojvodine.

 • Zaposlena je u Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 2001. godine.
 • U Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici trenutno radi kao 
 • Radi na poslovima lekara subspecijaliste pulmologa uključujući rad članova komisije u Konzilijumu za plućnu hipertenziju.

Profesionalna članstva

Aktivan je član Centra za klinička istraživanja Instituta za plućne bolesti.

Član je Lekarske komore Srbije (licenca br. 204425).

 

Član je više stručnih udruženja

 

 • Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva
 • Pneumoftiziološke sekcije SLD
 • Evropskog respiratornog udruženja (ERS)
 • Evropskog kardiološkog društva (ESC)
 • ISTH-a (International Society on Thrombosis and Haemostasis), ECTH-a (European Congress on Thrombosis and Haemostasis)
 • UKS (Udruženje kardiologa Srbije)

Zakažite pregled ovde

Slobodno nas kontaktirajte telefonom ili obrascem i

odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku .

Ordinacija — 060 85 00 244