olivera-golubovic-image

Dr Olivera Golubovic – Psihijatar

Olivera Golubović (rođena Uzelac), rođena 16.10.1975.g. u Nišu. Završila gimnaziju“ Svetozar Marković“, prirodno matematički smer, u Nišu, a potom i Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu.

Udata, majka dve ćerke. Od 2006.g. zaposlena u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu, najpre kao klinički lekar, a nakon završene specijalizacije iz psihijatrije, 2012.g., kao lekar specijalista iz psihijatrije.

RADNO ISKUSTVO

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti u Vršcu
– Lekar specijalista, psihijatar, odsek za afektivne i shizoafektivne poremećaje
– 2012.g. -2018.g.
– Načelnik odeljenja za lečenje alkoholičara sa merama bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara i alkoholizma uopšte- aktuelno

Klinički Centar Niš, Klinika za psihijatriju – lekar na specijalizaciji 2008 -2012

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti u Vršcu – klinički lekar – 2006 – 2008

RADOVI

Najvažniji publikovani stručno-naučni radovi u indeksiranim časopisima

1. WPA kongres u Beču 2013.g., Risperidone and Lamotrigine augumentation in OCD, koautor

2. WPA kongres u Beču 2013.g., Frequency of religions delusions in sch patients, koautor

PREDAVANJA

Predavanja na stručnim i naučnim skupovima i konferencijama

1.Folati plus SSRI in depression, kliničko ispitivanje, 2011.g.
2. Memantine in psychosis as add-on, kliničko ispitivanje , 2013.g.
3. Psychosis and depo, istraživač u studiji, IV faza, 2013.g.
4. Lurasidon in MDD, istraživač u studiji, III faza, 2014.g.
5. Evaluate efficacy, safety and tolerability of three fixed doses brekspiprazola
(OPC-34712), istraživač u studiji, III faza, 2014.g.
6. Efficacy ORM-12741 in treatment of agitation in subjects with Alzheimer’s
disease, istraživač u studiji, II faza, 2015.g.,
7. Onzapin u lečenju psihotične depresije kod BAP-a, oktobar 2014.g. – sponzor
Actavis.d.o.o
8. RVT-101 versus placebo added to stable donepezil treatment in subjects with
Alzheimer’s disease, istraživač u studiji, III faza, 2015.g.
9. Primena visokih doza olanzapina u terapiji psihotičnih poremećaja, april 2016.g.
– sponzor Actavis.d.o.o
10. Put ka remisiji – onzapin ODT – prikaz slučaja , oktobar 2016.g. – sponzor
Actavis.d.o.o
11. Primena olanzapina u specijalnim bolnicama za psihijatrijske bolesti april
2017.g. – sponzor Actavis.d.o.o
12. Bipodis (aripiprazol) kao add on terapija uz atipični AP olanzapin, prikaz slučaja
– april 2018.g. sponzor Actavis.d.o.o
13. Primena aripiprazola kod psihotičnih poremećaja, prikaz slučaja – maj 2018,
sponzor Goodwill pharma
14. Prednosti ODT forme olanzapina kod pacijenata sa sch, prikaz slučaja – april
2019.g. sponzor Actavis.d.o.o
15. Efikasnost aripiprazola kod pacijenata sa BAP i uticaj na adherencu – jun
2021.g

POSEBNA INTERESOVANJA: KOGNITIVNO BIHEJVIORALNA TERAPIJA

Polje rada u Astrocit ordinaciji

  • Specijalistički pregled

Zakažite pregled ovde

Slobodno nas kontaktirajte telefonom ili obrascem i

odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku .

Ordinacija — 060 85 00 244