dr-nenad-laketic

Dr Nenad Laketić – specijalista nuklearne medicine institut Čigota

Dr Nenad Laketić je specijalista nuklearne medicine sa Zlatibora.

Vrhunski je stručnjak za bolesti štitaste žlezde. Posebne oblasti interesovanja su mu: ultrazvuk, biopsije tankom iglom, scintigrafija, lečenje hipertireoze radioaktivnim jodom, lečenje radioaktivnim jodom kod diferentovanih karcinoma štitaste, nuklearna dijagnostika (scintigrafija kostiju, pljuvačnih žlezda, paraštitastih žlezda, jetre, bubrega).

Nosilac je projekta saradnje SB Čigota sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA). Član je uredništva Medicinskog glasnika. Član je i stručnog odbora matične ustanove.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1997 do 2005

Osnovne studije.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2009 do 2014
Specijalizacija iz Nuklearne medicine.

Radno iskustvo:

AS Medica Zlatibor
Specijalista Nuklearne medicine.
Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma “Čigota” od 2007
Specijalista Nuklearne medicine.

Publikacija:

Primarni hiperparatireoidizam – ektopična lokalizacija
Proširena bolest diferentovanog tireoidnog karcinoma zbog odlaganja totalizacije tireoidektomije
Povezanost primarnog hiperparatireoidizma sa poremećajem funkcije i građe štitaste žlezde
Uspešnost ablacije tkivnih ostataka kod terapije diferentovanog tireodinog karcinoma radioaktivnim jodom
Terapija diferentovanog karcinoma štitaste žlezde radioaktivnim jodom
Ultrazvuk u dijagnostici tiroidnih nodus

Polje rada u Astrocit ordinaciji

  • Specijalistički pregled
  • Konsultativni specijalistički pregledi
  • Ultrazvuk tireoidne, paratireoidne i nadbubrežnih žlezda sa doplerskim merenjem
  • Lečenje endokrinoloških bolesti
  • Lečenje endokrinoloških uzroka steriliteta

Zakažite pregled ovde

Slobodno nas kontaktirajte telefonom ili obrascem i

odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku .

Ordinacija — 060 85 00 244